Werkwijze

Geschikte werknemer

Omdat u de werkzaamheden het beste kent, worden medewerkers door u geworven en geselecteerd. U bent ook degene die het beste kan beoordelen of een medewerker geschikt is. Indien gewenst kan BOZZ Payroll u hierbij ondersteunen of adviseren.

Afspraken aflopen

Wanneer u een geschikte werknemer hebt gevonden, wordt tussen u en BOZZ Payroll een z.g. inleenovereenkomst afgesloten. Hierin staan o.a. de afspraken over de duur van de overeenkomst en het afgesproken tarief.

Bij Payroll is BOZZ Payroll de formele (juridische) werkgever en daarom sluiten wij een arbeidsovereenkomst (contract) met de werknemer. Wij zorgen er daarbij uiteraard voor dat het contract aan alle juridische vereisten voldoet.

Laat het Payrollen beginnen

De medewerker gaat voor u aan de slag en u zorgt daarbij voor de dagelijkse leiding en planning van de werkzaamheden. BOZZ Payroll verzorgt alle administratieve en juridische zaken, zoals uitbetaling van het loon, aangifte loonbelasting, meldingen van en begeleiding bij ziekte, meldingen uit dienst, afhandeling loonbeslagen e.d..

Per vooraf afgesproken periode ontvangt u van ons een factuur voor de door de werknemer gewerkte uren.