Wat is Payroll

Een werkgever heeft niet alleen verplichtingen ten opzichte van zijn werknemer maar ook naar de verschillende instanties zoals UWV, belastingdienst, pensioenfonds, verzekeraars en deurwaarders.

Veel bedrijven en met name kleine of startende bedrijven, hebben niet de kennis of capaciteit om aan alle verplichtingen als werkgever te voldoen. Het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen kan leiden tot strafbare feiten en daarmee boetes. Om te voorkomen dat je als bedrijf geconfronteerd wordt met boetes, is het raadzaam om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Dat kan op verschillende manieren. Zo kun je bijvoorbeeld een bedrijf inhuren dat de zaken rondom salarisadministratie voor je verzorgt. Eventueel gecombineerd met het leveren van personeelsadviezen. Hoewel de kans op boetes hierdoor wordt verminderd, blijf jij als ondernemer nog steeds verantwoordelijk.

Bij payroll wordt het juridisch werkgeverschap volledig overgelaten aan een andere partij. Als inlener bepaal jij de werkzaamheden en wanneer deze worden uitgevoerd. Jij hoeft je daarbij niet druk te maken over het voldoen aan alle verplichtingen. Dat betekent dus dat bij jouw bedrijf de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar dat niet jij maar een (gespecialiseerd) bedrijf de verantwoordelijkheid als werkgever heeft.

De basis voor Payroll vormt de inleenovereenkomst. Hierin worden de afspraken tussen jou (de inlener) en BOZZ Payroll over de inzet van de werknemer vastgelegd. BOZZ Payroll sluit vervolgens een arbeidsovereenkomst af met de medewerker. In deze arbeidsovereenkomst staat de duur van de overeenkomst, het salaris en eventuele andere vergoedingen. Deze arbeidsovereenkomst valt onder de ABU CAO. Dit betekent dat op deze overeenkomst de bepalingen van de ABU CAO van toepassing zijn. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is de verplichting dat het salaris dat de medewerker ontvangt, tenminste gelijk moet zijn aan het salaris van een werknemer die bij de inlener in dienst is.